Pencil Sketches

VIKRAM

BIRD


NARENDRA MODI

BAHUBALI

LORD VISHNU

KUVEMPU

LION

LORD SHIVA

SHRAVAN

KIRAN

NARENDRA MODI

SWAMI VIVEKANANDA


SHRI VISHWESHA TIRTHARU

SACHIN TENDULKAR

SARDAR VALLABHAI PATEL

KANTARA

SIR M VISVESVARAYA

YASH

DOG

JACK SPARROW

MAHADEVA